محصولات

سپتامبر 20, 2017

لیزرتارگت

سنسورهای لیزری متحرک که در زمان مشخصی فرد فرصت شلیک با اسلحه مجهز به لیزر به آنها را دارد، زمان جابه جایی سنسورهای فعال هر چه […]
سپتامبر 20, 2017

لیزرجامپ

طناب بازی لیزری یک بازی 2 نفره است،هر بازیکن بر جای مشخصی و به فاصله یک متری از مکعب می ایستد، هر بازیکن یک نمایشگر مخصوص […]
سپتامبر 20, 2017
لیزر میز - شرکت پروشات شمال تولید کننده بازیهای لیزرتگ

لیزرمیز

بازی جدید لیزرمیز بدین صورت است که هر بازیکن می بایست از لیزرهای متعدد عبور کرده و خود را در مدت زمان محدود بدون اصابت به […]
سپتامبر 20, 2017
لیزر تگ - بازی های لیزری - شرکت پروشات

لیزرتگ

اين محصول شامل مجموعه‌ای متشکّل از چندين اسلحه و جليقه مي‌باشد، بازیکنان با قرار گرفتن در محيط متشكل از سنگرها و موانع خاص، با در دست […]