Background Patterns:
Color Presets:
Custom Color Picker:

سخن مدیر‏عامل:

کوشش برای نایل شدن به اهداف عالی،‏ عمیقاً در گروِ جوششِ جانانه یِ انسانهاست.

زیرا:    ما زنده ‏برآنیم که آرام نگیریم            موجیم که آسودگی ما عدم ماست

از این منظر، خانواده کوچک‏ پروشات شمال، خود را در میدان تولید در رده‏ی بسیار بزرگ احساس می کند. به بیان رساتر، این شرکت در جمع آفرینندگان ( تولید کنندگان )  حضور دارد و در این جایگاه به خود می بالد. نیّت ما از توسعه تولید راه یابی به تعالی و توسعه معنوی روح انسانی است و این آرزو را دست یافتنی می دانم.

برای تثبیت در روند موفق تولید به تداوم ابدی تغییر و تحول اعتقاد  دارم  و بر این عقیده،  فلسفه یِ جمعِ اضداد حاکم نیست ،بلکه این دو لازم و ملزومند.

هر چند پروشات شمال در ابتدای پرواز خویش می‏باشد ولی ما بر این باوریم افقِ روشنِ موفقیت در انتظارش است.

شرکت دانش بنیان پروشات شمال با وفاداری به این اهداف، عقاید و نیات و برای ادای سهم اندک خویش، دستانی به عدّه یِ همکاران خود را بسوی شما فرهنگ ورزان مولّد پیش می آورد.

 

 

                                           آرش حسینی

                                           مدیر‏عامل شرکت دانش بنیان پروشات‏ شمال
زانیاری په‌یوه‌ندی وه‌رگرتن

  • ژماره‌ی ئۆفیسی : 01133204600-2
  • فه‌کس : 01133204602
  • ئی مه‌یل : info@proshut.co


دوا هه واڵ